Právě jste zde: Home » Aktuality » Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje XLIV. výzvu na zateplení veřejných budov
Úterý, 19 Lis 2019

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje XLIV. výzvu na zateplení veřejných budov

Tisk PDF
20.02.2013 - Ministerstvo životního prostředí připravilo pro žadatele výzvu na podporu zateplení veřejných budov. 
 
Žádosti o podporu jsou přijímány od 22. února 2013 do 7. března 2013.

Výzva je určena pro projekty, které jsou ve vysokém stupni projektové připravenosti.

Jedná se o podporu v rámci Prioritní osy 3, oblast podpory 3.2,

podoblast podpory 3.2.1 - snižování spotřeby energie (zateplení veřejných budov).

 

Neúspěšní žadatelé z předchozích výzev mohou v případě nového podání žádosti využít původní přílohy,

které jim na vyžádání zašle Státní fond životního prostředí.

 

V rámci výzvy není žadatel povinen k žádosti předkládat:

  • projektovou dokumentaci,
  • stanovisko místně příslušného krajského úřadu z hlediska potřeb životního prostředí,
  • územní rozhodnutí (popř. územní souhlas) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) - v případě stavebních investic, na stavbu v celém rozsahu s potvrzením nabytí právní moci, popřípadě stanovisko příslušného stavebního úřadu, že je stavba v souladu s územně-plánovací dokumentací a nepodléhá územnímu řízení, dále stavební povolení.

 

Žadatel je oprávněn zahájit výběrové řízení na realizaci projektu před akceptací žádosti,

a to bez souhlasu Řídícího orgánu OPŽP.

 

V roce 2013 se předpokládá vyhlášení další výzvy v rámci Prioritní osy 3, která bude opět zaměřena na podporu

zateplování veřejných budov, ale bude cílena na projekty s předpokládanou realizací, a tedy i čerpáním dotačních

prostředků z Operačního programu Životní prostředí, až po roce 2013.

 

Zdroj : OPŽP

 

4