Právě jste zde: Home » Aktuality » Zelená úsporám 2013: Podmínky pro dotace na zateplení domu
Úterý, 19 Lis 2019

Zelená úsporám 2013: Podmínky pro dotace na zateplení domu

Tisk PDF

 

 
 
 
 


Plánujete letos zateplovat? Pak pro vás máme dobrou zprávu – ministerstvo životního prostředí připravilo dotační program Nová zelená úsporám, který by měl odstartovat letos v srpnu. O jakou částku budete moci požádat? Jaké zateplovací práce budou z dotací podporovány? Proč bude platit pravidlo „kdo dřív požádá, získá dotaci“?

Snížit náklady na energie a šetřit – to je jedna z hlavních motivací, proč domácnosti vyměňují okna a zateplují fasády u svých domů. Masivní zájem o zateplování nastartoval velký dotační program Zelená úsporám, který byl financován z prodeje emisních povolenek. Podobně to bude i v případě jeho následovníka – programu Nová zelená úsporám, které se neoficiálně přezdívá Zelená úsporám 2.

O novém dotačním programu na zateplování se hovořilo již delší dobu, jeho konkrétnější podobu představilo ministerstvo životního prostředí koncem minulého roku. Cílem nových dotací je snížit energetickou náročnost soukromých domů i veřejných budov, jako jsou například školky, domovy pro seniory apod. Požádat o dotaci proto budou moci nejen domácnosti, ale také obce.

Srpen bude měsícem „M“

Vláda se hodlá poučit z předchozích chyb – zejména se vyhnout situaci, kdy nebude dostatek peněz na pokrytí všech žádostí o dotaci, což se stalo právě v průběhu původního programu Zelená úsporám. Rozdělování dotací se tentokrát inspiruje modelem, který se využívá při čerpání peněz z Evropské unie. Konkrétně řečeno, vláda v prvním kole, které odstartuje v srpnu, vyčlení částku 1,4 miliard korun, a dotace uzavře, až bude tato částka vyčerpána. To může být za několik dnů nebo týdnů – bude proto platit známé rčení „kdo dřív přijde, ten dřív bere“.

„Při platnosti vyhlášky o požadavcích na energetickou náročnost budov bude v březnu vypsána první výzva s předpokládanou alokací 1,4 miliardy korun. Příjem žádostí o dotace bude zahájen v srpnu 2013. Žadatelé tedy budou mít dostatek času na zpracování projektové dokumentace,“ upřesnila ředitelka Státního fondu životního prostředí ČR Radka Bučilová.

Požádat o dotaci bude možné elektronicky a na krajských pracovištích SFŽP. O dotaci z programu Nová zelená úsporám lze žádat jak před realizací opatření tak po ní. Rozhodující je ale datum 1. ledna 2013 – o dotaci mohou zažádat všichni, kteří zateplovací práce provedli po tomto termínu.

Snížení potřeby tepla na vytápění

Klíčovým údajem pro přiznání dotace bude mj. pojem „snížení potřeby tepla na vytápění“ – ten bude rozhodovat také o výši příspěvku, maximálně však žadateli bude proplaceno 50 % z tzv. uznatelných nákladů. „Chceme motivovat žadatele. Čím kvalitnější opatření, tím vyšší podpora,“ uvedl ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

Konkrétní výše dotace bude rozdělena do tří „hladin“:

 • Hladina 1 – snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 40 % – podpora 25 % z uznatelných nákladů
 • Hladina 2 – snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 50 % – podpora 35 % z uznatelných nákladů
 • Hladina 3 – snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 60 % – podpora 50 % z uznatelných nákladů

„Opatření budou financována formou přímé dotace, zvýhodněného úvěru a bonusu. Budeme podporovat i přípravu projektové dokumentace,“ doplnil ministr, který si od programu slibuje úspory energií pro desetitisíce domácností i vznik nových pracovních míst. Jedna miliarda korun státní podpory by podle ministerstva mohla vytvořit na 2 700 pracovních míst.

Z programu budou profitovat například stavebnictví, doprava nebo doprovodné služby. Jedna koruna státní podpory v programu přinese v průměru 2,84 korun dodatečného HDP,“ uvedl Chalupa.

Příklad: Podkrovní rodinný dům

Výchozí stav domu před realizací úsporných opatření:

 • rodinný dům obdélníkového půdorysu
 • 1 nadzemní podlaží, obytné podkroví, částečné podsklepení
 • obvodové zdivo smíšené tl. 450 mm
 • sedlová střecha zateplena 150 mm MW mezi krokve
 • ostatní konstrukce nezatepleny
 • původní okna – zdvojená dřevěná
 • průměrný součinitel prostupu tepla Uem = 0,79 [W/(m2.K)]
 • měrná roční potřeba tepla na vytápění EA = 143 [kWh/(m2.rok)]
       
  Hladina 1 Hladina 2 Hladina 3
Zateplení vnějších stěn 100 mm šedý EPS 150 mm šedý EPS 200 mm šedý EPS
Zateplení střechy 100 mm MW 100 mm MW 100 mm MW
Výměna výplní otvorů Dvojskla U-1,1 Trojskla U=0,87 Trojskla U=0,87
Instalace systému nuceného větrání s rekuperací Ne Ne Ano (účinnost 80 %)
Průměrný součinitel prostupu tepla/požadovaná hodnota [W/(m2.K)] 0,33/0,35 0,3/0,35 0,26/0,35
Měrná roční potřeba tepla na vytápění [kWh/(m2.rok)] 69 55 35
Úspora MRPTnV [%] 51,7 61,5 75,5

Zdroj: MŽP

Kolik peněz bude v dotacích?

Finance do programu Nová zelená úsporám půjdou z prodeje emisních povolenek. „Očekávaný výnos z aukcí emisních povolenek je 28 miliard korun. Samozřejmě přesná suma závisí na výsledku aukce,“ dodal ministr.

Dotace na zateplování by měly běžet do roku 2020. Příští rok by mělo být vyhlášeno další kolo, které bude zaměřeno na zateplování veřejných budov. Z celkového objemu peněz připadne podle návrhu Ministerstva životního prostředí na komplexní rekonstrukce soukromých budov 70 % financí, zbylých 30 % pak na budovy veřejné služby.

Nová zelená úsporám ušetří obcím peníze, které by ze svých rozpočtů musely investovat do rekonstrukcí. Zároveň přispěje k lepšímu vzhledu sídel,“ dodal ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

Důležité informace

 • Doba trvání programu: 2013–2020
 • Očekávaný objem rozdělený peněz: 28 miliard
 • Zdroj financí: prodej emisních povolenek
 • Předpokládané zahájení příjmu žádostí o dotace: srpen 2013 (do programu budou akceptovány realizace započaté od 1. 1. 2013)
 • Objem financí pro první výzvu: 1,4 miliardy korun
 • Forma podpory: přímá dotace, zvýhodnění úvěru a bonus
 • Příjemci: majitelé obytných objektů (rodinné a bytové domy), majitelé objektů veřejných služeb
 • Více informací na www.zelenausporam.cz/

Zdroj : MŽP

 

4