Právě jste zde: Home » Aktuality » Výzva Nová zelená úsporám vyhlášena 13.6.2013
Úterý, 19 Lis 2019

Výzva Nová zelená úsporám vyhlášena 13.6.2013

Tisk PDF

Program Nová zelená úsporám 2013 má 5 oblastí podpory:

A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

 • Dle dosažených energetických parametrů budovy po realizaci úsporných opatření se oblast podpory A dělí na tři podoblasti podpory prvního řádu: A.1, A.2 a A.3 (míra podpory 30, 40 a 55 % z celkových způsobilých výdajů).

B Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

 • Dle dosažených energetických parametrů budovy se oblast podpory B dělí na dvě podoblasti podpory prvního řádu: B.1 a B.2.

C Efektivní využití zdrojů energie

 • C.1. - Výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (při současné realizaci opatření z oblasti podpory A)
 • C.2 - Výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (bez současné realizace opatření z oblasti podpory A)
 • C.3 - Instalace termických solárních systémů
 • C.4 - Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

D Podpora na přípravu a zajištění realizace podporovaných opatření

 • D.1 - Zpracování odborného posudku pro oblast podpory A
 • D.2 - Zajištění odborného technického dozoru stavebníka pro oblast podpory A
 • D.3 - Zpracování odborného posudku a měření průvzdušnosti obálky budovy pro oblast podpory B
 • D.4 - Zpracování odborného posudku pro oblast podpory C.2

E Bonus za kombinaci vybraných opatření

 • Oblast podpory E je rozdělena do třech podoblastí E.1, E.2 a E.3 se shodnou výší bonusu.

Tepelná čerpadla

Podporována jsou pouze tepelná čerpadla, jejichž minimální topné faktory, stanovené dle ČSN EN 14 511, dosahují, dle typu technologie a určené teplotní charakteristiky, hodnot uvedených v tabulce:

TechnologieTeplotní charakteristikaMinimální topný faktor určený dle ČSN EN 14 511
země - voda B0/W35 4,3
vzduch - voda A2/W35 3,1
voda - voda W10/W35 5,1

Výše podpory na tepelné čerpadlo

C.1. - Výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (při současné realizaci opatření z oblasti podpory A)

Podpora má formu fixní dotace, která je omezena maximální mírou podpory z celkových způsobilých výdajů.

Podoblast podporyTyp zdrojeVýše dotace [Kč]Maximální míra podpory * [%]
C.1.7 Tepelné čerpadlo vzduch - voda 75 000 75

* z celkových způsobilých výdajů

C.2 – Výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (bez současné realizace opatření z oblasti podpory A)

Podpora má formu fixní dotace, která je omezena maximální mírou podpory z celkových způsobilých výdajů. Žádat v této podoblasti podpory lze pouze na rodinné domy, jejichž měrná roční potřeba tepla na vytápění EAnepřesahuje 150 kWh.m-2.rok-1.

Podoblast podporyTyp zdrojeVýše dotace [Kč]Maximální míra podpory * [%]
C.2.7 Tepelné čerpadlo vzduch - voda 60 000 55

* z celkových způsobilých výdajů

D.4 – Zpracování odborného posudku pro oblast podpory C.2

Podpora se poskytuje na zpracování odborného posudku (tj. zejména projektové dokumentace a energetického posudku) a jeho příloh v rozsahu potřebném pro prokázání splnění Programem stanovených požadavků.

Maximální výše podpory v této podoblasti činí 5 000 Kč.

Podrobnosti o míře podpory a kritériích přidělení dotace naleznete v článku.

Nová zelená úsporám v ČT

4