Energetický audit

Tisk

Energetický audit je specifickou činností, při které se jednak analyzuje dosavadní stav energetického hospodářství daného objektu či zařízení, s následným vyhodnocením stavu a návrhem opatření pro dosažení úspor energie a nákladů na energii, s vyhodnocením dopadů na ekonomii a ekologii. Power Service má díky zpracování stovek energetických auditů jak v průmyslové, tak bytově komunální sféře má v této oblasti bohaté zkušenosti. Energetický audit mohou provádět pouze osoby zapsané do seznamu energetických auditorů Ministerstva průmyslu a obchodu.

Energetický audit soustřeďuje veškeré dostupné údaje o energetickém hospodaření, provádí jejich analýzu, poukazuje na zjevné i skryté nedostatky a doporučuje cesty k nápravě, včetně jejich ocenění a výpočtu návratnosti vložených prostředků. Energetický audit umožňuje nalézt úspory energie.

Energetický audit je rovněž splněním zákonného požadavku i podkladem pro získání státní dotace na realizaci úsporných energetických opatření i nové investiční výstavby a podkladem pro bankovní sféru při posuzování žádosti o úvěr na energetické investice.