OP Životní prostředí - dotace pro zateplení veřejných budov

Středa, 29 Červenec 2015 07:18 Martin Pecka
Tisk

Na stránkách WWW.OPZP.CZ jsou průběžně zvěřejňovány harmonogramy výzev

dotačních programů z nového programového období 2014-2020. 

 

V rámci OP Životní prostředí bude v rámci prioritní osy 5.1. na podzim otevřena 

výzva, která má za cíl - Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit

využití obnovitelných zdrojů energie.

 

Obraťte se s důvěrou na nás, pomůžeme Vám s kompletním zpracováním a

administrací projektu.